• Safe, Modular Fuel Storage System - eFStore

  Unikt koncept för drivmedelstation ovan jord. Finns i utförande för både diesel och bensin. Inbrottstestad och ensam om att klara tillverkning enligt SS EN 1090-2.

  Produktpresentation

 • Demoanläggning

  Safe , Modular Fuel Storage System - eFStore

  An unique modular fuelling station above ground, prepared for both Swedish and European market! See product information or contact Right & Bright AB.

  Product presentation

 • Inbrottstestad enligt EN 1143-1 - Strongrooms

  Testet genomfördes av specialister på Statens Provningsanstalt med bättre resultat än väntat. Provningen utfördes både genom vägg och dörr vilket medför att vi alltid levererar produkten med säkerhetsdörrar + brytskydd.

  Test result - SP

 • Modular Storage System - flexibilitet

  Möjligheterna för framtida flexibilitet är oändliga, vilket gör produkten utbyggbar och kostnadseffektiv över tid för kund.

 • Demoanläggning

Safe, Modular Fuel Storage System - eFStore

Ett nytt koncept för drivmedel ovan jord

Ny produkt för framtiden - eFStore

Produkten är en avancerad drivmedelsanläggning som klarar flexibilitet vad gäller storlek, placering, media, nuvarande och framtida krav / lagar / föreskrifter från både svenska myndigheter och EU.

Safe Fuel Storage - Säkerhet

Statens Provningsanstalt (SP) har inbrottstestat vår nya drivmedelsanläggning  enligt EN 1143-1:2012 med överraskande bra resultat. (Strongroom) Ett kraftigt skalskydd med säkerhetsdörrar och specialskydd = bättre försäkringsvillkor.

Modular Storage System - Flexibilitet

Det finns moduler för 20, 30, 40 och 50m3 bränsle, refuel units för en och två pumpar, service units för AdBlue, spolarvätska eller service. Det går sedan kombinera ihop dem för att bygga just den station ni behöver.

Environ- & Requirements - Regler

EU, myndigheter och beställare har konstruktions- och kvalitativa krav, arbetsmiljöverket har arbetsrelaterade krav, kommuner har bygglovs- plus miljökrav och räddningstjänsten krav mot brand och explosion.

Nyheter

Ensamma om att klara tillverkning enligt SS EN 1090-2 för vår flyttbara drivmedelsstationer.

Alla byggnadsverk med bygglov (sedan 1 juli -2014) uppbyggd med stålstomme kräver tillverkning enligt SS EN 1090-1 & -2 med tillhörande prestandadeklaration. Detta anser vi omfattar även flyttbara anläggningar t ex containelösningar och övriga modulkonstruktioner, än så länge tolkar Boverket detta annorlunda men framtiden får utvisa vilket som är rätt. Vi kan i alla fall erbjuda hus med prestandadeklaration!

Nya regler och föreskrifter på väg.

Det är mycket förändring på gång från olika myndigheter, Naturvårdsverket, MSB, Boverket och Arbetsmiljöverket. Men redan idag är dessa anläggningar reglerade under föreskrifter med höga krav från samtliga myndigheter.
För mer information kontakta oss och vi hjälper er att hitta rätt produkt just för er.