Refuel Unit

Refuel Unit

Uppsamlingsplåt under pump lutar mot utlopp för att spill ska nå spillplattans brunn.

Grundläggning

Plan betongplatta för eFStore.
Lutande spillzoner mot brunn, framkant och bakkant.
Spillzon för lossningsbil.

Grundläggning

För mindre anläggningar kan uppställning ske på plattor.
Spillplattor i prefab med brunn i framkant och bakkant eFStore.

Driftklar leveransdagen!

Med rätt förberedelse vad gäller mark,el och anslutningar är stationen driftklar samma dag.

Tak för SFS

Löstagbart tak med minimalt med genomföringar.
Klarar snö- och vindlaster över större delen av Norden.

Övergångar tak

Lösning för att skapa täta tak och en bra infästning.

Tak för Refuel Unit

Det är krav att skärmtak tillverkas enligt SS EN 1090-2!
Önskas prisskylt finns fläns på taket.

Takdetaljer

Samtliga tak har öglor för att kunna lyftas. SFS har även fästen för stag till bensinens avluftningsrör.

Skyltning front

I framkant på Refuel Unit placeras skyltar och nödstopp för allmänheten enligt krav.

Jordning tankbil

På elskåpets sida är jordpinne placerad för tankbil innan påfyllning.

Påfyllningsrum

Inbrottssäker dörr in till påfyllningsrum, med valmöjligheter av lås och cylinderskydd.

Påfyllningsrum

När dörren öppnas stängs anläggningen av. Chauffören slår på den igen i elskåpet.

Säkerhetskrav

Krav finns på brandsläckare som sitter utvändigt och absolsäck invändigt för eventuellt spill.

Elskåp

El-anslutning från mark går upp i elskåpet. Har anläggningen Service Unit placeras elskåpet istället inne i modulen.

Jordspett

För jordning av anläggningen dras kablar genom ventilationsgallret och jordspett går ner i mark.

Klassade zoner

Inom klassade zoner skall produkter i rätt utrustningsgrupp användas för att minimera explosionsrisk.

Påfyllningsrum

Påfyllningrum ska vara låsbart och ha uppsamling.
Här påfyllning för diesel och bensin.

Ilastningspump

För bensin vill man undvika att lastbilen är igång och pumpar, därför skall ilastningspump användas. (Explosionsrisk)

Anslutningar

Nivågivare är placerade i mitten och har öppning i tak för ev utbyte. Likaså manluckor för att få tillräcklig höjd.

Anslutningar

Anslutningar är mestadels placrade i bakkant cistern för att vara lättillgängliga för service.

Anslutningar

Ledningar är snyggt dragna och  lätt tillgängliga, inga slutna utrymmen som kan samla gaser.

Avluftning bensin

Avluftningsrör för bensin är kompletterad med tryck & vacuum.

Anslutningar

Avluftningsrör på insida placeras i ytterkanter för att skilja diesel och bensin åt.

Avluftning diesel

Avluftningsrör för diesel är enklare och kortare och alla är placerade så att eventuell överfyllning går till spillplatta.

Säkerhetslucka

Utvändiga elskåp är skyddade både mot sabotage och fara för allmänheten.

Arbetsmiljö

Utförande fokuserar på att skydda allmänheten och stoppa sabotage genom att dölja all kablage.

Säkerhetsdörr

eFStore har säkerhetsdörrar med brytskydd för att stoppa sabotage, kan kompletteras med flera lås m.m.

Låsning

Dörren är förberedd för 2st lås (std 1st), cylindrar håller beställaren med och vi kan erbjuda ovalcylinderskydd.

Ventilation

Extra kraftiga, egentillverkade ventilationsgaller för att klara säkerhet och högt flöde.

Ventilation gaser

Inga slutna utrymmen tillåts som kan samla gaser, tvärtom är det viktigt att de ventileras bort, här genom takfot + galler.

Montage

Modulsystemet kopplas samman med bultsystem, både upp- och nedtill samt för tak.

Montage

Bränslebehållaren SFS har special lyftöglor för lyft och tak kan bultas både in- och utvändigt.

Yttre skydd

eFStore är en kraftig konstruktion som i sig klarar yttre påfrestningar, utredning om extra skydd pågår hos MSB.