Safe, Fuel Storage 20m3

 

SFS 20

Safe Fuel Storage - SFS 20m3 - är vår minsta behållare och kan användas för vätskor under och över flampunkt 30o Celsius och som enda anläggning byggd enligt SS EN 1090-2 med prestandadeklaration. Produkten är uppbyggd i moduler för att vara flexibel för framtida ändringar.

SU - AdBlue

 

Service Unit / AdBlue

Service Unit AdBlue med 4m3 rostfri tank är framtagen för att komplettera övriga moduler för enhetligt utseende. Möjlighet finns att dra rör till bränsledispenser eller att ha egen dispenser för AdBlue, antingen på en eller två sidor. Vår produkt är framtagen med dispenser Esense från ELPM AB.

RU - Refuel Unit

Refuel Unit

Refuel Unit - RU - är vår minsta pumpbrygga som kan erhållas med eller utan elskåp. Denna modul kräver att pumpen ställs längs med kortsidan, golvet har ett kortlingssystem för infästning av olika typer av pumpar/terminaler. Ovanstidan kan kompletteras med innertak i plåt och olika belysningar. 

SFS 30 - Safe, Fuel Storage 30m3

 

 

SFS 30

SFS 30m3 följer tidigare SFS 20m3 med skillnaden att konstruktionen måste stagas upp på mitten med ytterligare balk för att den ska klara belastningarna. Yttermåtten är 2,8x7m och cisternen är delad som standard 15+15m3.

SU - Service Unit

 

Service Unit

Service Unit är utvecklingsbar och kan användas för flera önskemål, t ex förvaring, serviceutrustning för vatten och luft, tillfälligt kontor osv. Yttermåtten för plattformen är 2,8 x 2,8m och ett ramverk + tak som följer modulsystemet.

RUD - Refuel Unit Double

Refuel Unit Double

Refuel Unit Double - RUD - kan erhållas med eller utan elskåp. Modulens storlek gör att man kan ställa en stor pump i mitten med pistoler åt båda håll eller en pump på vardera sida.Kortlingssystem, undertak och belysning kan väljas lika Refuel Unit.

SFS 40

SFS 40

SFS 40m3 följer på samma sätt de mindre konstruktionerna med undantaget att det är två stagande balkar på långsidorna. Yttermåtten är 2,8x9m och cisternen är delad 20+20m3. Bredden är anpassade för frakt utan följebil.

Service Unit / Washer fluid

 

SU / Washer fluid

Service Unit Washer Fluid är en modul för spolarvätska och kräver både klassningsplan och invändigt brandsäkra väggar. Tillsammans med samarbetspartner kan vi erbjuda den som komplement i vår modulserie för eFStore.

Refuel Servie Unit

Refuel Service Unit

Refuel Service Unit - RSU - är en kombinerad pumpbrygga med servicerum. På vissa mindre anläggningar med endast en pump kan förvaringsutrymme behövas för t ex dator, AdBlue eller annan utrustning.

SFS 50

 

SFS 50

SFS 50m3 är vår största behållare och det pga anpassning för transporter runt om i Europa. Yttermåtten är 2,8x11m och cisternen är delad 25+25 m3. Önskas ytterligare volymer kan två moduler kombineras med RUD där emellan.

Kombination SFS + SFS

 

Modular System

Modulsystemet gör det möjligt att utöka volymen från början eller i efterhand. Eftersom det är som standard delad cister i varje SFS finns också möjligheten att utöka antalet drivmedel i efterhand. Detta ger lägre investeringskostnader i skede 2!

Kombination med eFTower

 

eFTower with eFStore

eFTower är från början vår stående invallade cistern, som med kompletterande dockningsenhet kan kopplas till vårt modulsystem eFStore. Det ger ytterligare flexibilitet, möjligheter för val av stationsutförande.